Ochrona środowiska

Nazwa projektu Inwestor Okres realizacji Typ obiektu
Mechaniczno Biologiczny Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn Mechaniczno Biologiczny Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 2011-2013 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 2008-2011 Oczyszczalnie ścieków
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 2007-2010 Stacje uzdatniania wody
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu 2007-2008 Oczyszczalnie ścieków
Do górymore