Ochrona środowiska

Nazwa projektu Inwestor Okres realizacji Typ obiektu
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie 2018-2021 Oczyszczalnie ścieków
Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo Urbis Sp. z o.o. 2014-2015 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 2013-2015 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Urbis Sp. z o.o. 2013-2015 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Do górymore