Odpylanie spalin

Odpylanie spalin

Elektrofiltry

Suche elektrofiltry są uważane za standard w odpylaniu w wielu branżach takich jak np. energetyka zawodowa, hutnictwo czy przemysł szklarski. Cechą charakterystyczną urządzeń tego rodzaju jest możliwość pracy wysokiej temperaturze operacyjnej, powyżej 470 stopni, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności, na poziomie 90-99%, zapewniając wartość emisji poniżej 20mg/Nm

Suche elektrofiltry wykorzystują pole elektryczne do przemieszczania cząsteczek stałych obecnych w strumieniu spalin na płyty zbiorcze. Następnie z płyt zbiorczych pył usuwany jest za pomocą systemu strząsającego, wykorzystującego młoty obrotowe, które wprowadzają elementy w wibracje i odseparowują cząsteczki od płyt. Pył zostaje zebrany w lejach, a następnie jest on odprowadzany za pomocą podajników śrubowych. Struktura rozwiązań stosowanych w tego typu technologii pozwala na szeroką modularność elektrofiltra sprawiając, iż w zależności od warunków danej instalacji, proces może być prowadzony w jednej lub większej liczbie pól elektrycznych połączonych szeregowo.

W zależności od dostępnego miejsca do realizacji takiej instalacji, można stosować zróżnicowane wymiary pól, zarówno co do ich szerokości jak i wysokości, w celu osiągnięcia wydajności procesu spełniającego oczekiwania klienta oraz gwarantującego dotrzymanie obowiązujących norm środowiskowych.

 

Filtry workowe

Instalacje oparte na technologii filtrów workowych są jednymi z najskuteczniejszych, jeżeli chodzi o skuteczność i wydajność odpylania spalin. Zasada działania jest bardzo prosta: w filtrze workowym pulsacyjnym, druciana siatka chroni worki filtracyjne przed zapadnięciem się podczas normalnej filtracji. Gazy spalinowe przechodzą od zewnątrz worka przez tkaninę filtracyjną, oddzielone cząstki stałe formują placek filtracyjny na powierzchni worka. Czyszczenie worków filtracyjnych jest realizowane poprzez wprowadzanie kontrolowanych impulsów sprężonego powietrza do każdego worka filtracyjnego przez układ rury i kryzy zamontowany tuż powyżej worka. Te krótkotrwałe impulsy powietrza wychodzą z kryzy i przepływają w dół worka filtracyjnego. Zakumulowany pył (placek filtracyjny) jest usuwany poprzez powstałą falę uderzeniową i spada do lejów zsypowych. Pył jest transportowany z lejów przez system transportowy do ewentualnego wykorzystania lub utylizacji.

Systemy sterowania układów odpylania opartych na filtrach workowych dostarczane przez Control Process S.A. zapewnią obsłudze elastyczność, umożliwiającą wybór najskuteczniejszych kombinacji trybów pracy i sposobów oczyszczania, tak by zmaksymalizować dostępność i zminimalizować koszty eksploatacyjne. Różne tryby pracy uwzględniają oczyszczanie online, offline i manualne.

Odpylanie spalin
Odsiarczanie spalin
Odazotowanie spalin
Do górymore