Władze spółki

Zarząd

Photo for Wojciech Wiatr

Wojciech WiatrPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju

Rozpoczął karierę w spółce Control Process S.A. od pracy w Dziale Marketingu i Przygotowania Ofert, następnie objął stanowisko Dyrektora tego działu. Od roku 2007 pełni funkcję członka Zarządu spółki. 11 czerwca 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia z tytułem magister inżynier.

Photo for Tomasz Wiatr

Tomasz WiatrWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Kontraktów Strategicznych

Od 2004 do dnia dzisiejszego pełni funkcje Członka Zarządu w spółkach branży informatycznej grupy kapitałowej Control Process S.A. W roku 2011 został Dyrektorem Działu Marketingu i Przygotowania Ofert w Control Process S.A. sprawując także funkcję eksperta Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy i projektów unijnych. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Control Process S.A. piastuje od roku 2013. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalizacja Mechatronika.

Photo for Piotr Musiał

Piotr MusiałWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Projektowania i Kontraktów Strategicznych

Pełni funkcję członka Zarządu Control Process S.A. od 2012 roku. Wcześniej, przez wiele lat pracownik BSiPG GAZOPROJEKT S.A. we Wrocławiu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery - od Asystenta projektanta, do Dyrektora projektowania i rozwoju. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej - Inżynieria Gazownictwa oraz program Management 2010.

Skład Rady Nadzorczej

  • Marian Wiatr
  • Karolina Wiatr
  • Stanisław Czubik
  • Andrzej Janik
  • Robert Bełtek
Do górymore