Ochrona środowiska

Nazwa projektu Inwestor Okres realizacji Typ obiektu
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie 2018-2021 Oczyszczalnie ścieków
Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2018-2019 Oczyszczalnie ścieków
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2017-2018 Oczyszczalnie ścieków
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Gmina Miasto Łowicz 2017-2020 Oczyszczalnie ścieków
Do górymore