Odsiarczanie spalin

Odsiarczanie spalin

Instalacje odsiarczania spalin

Instalacje odsiarczania spalin można podzielić na trzy podstawowe kategorie, ze względu na  środowisko w którym prowadzona jest reakcja odsiarczania:

 • metoda "mokra”
 • metoda "sucha”
 • metoda "półsucha”

Z pośród tych trzech wyżej wskazanych metod odsiarczania spalin, najczęściej stosowana jest metoda opierająca się na mokrych skruberach (zwłaszcza przy dużych projektach), nie tylko ze względu na jej skuteczność , która wynosi często powyżej 95%, ale również ze względu na jej niezawodność która zapewnia dostępność instalacji na poziomie wynoszącym <99%. Dodatkowo metoda mokra w przeciwieństwie do innych, umożliwia uzyskania jako produktu reakcji gipsu (produkt do dalszej sprzedaży), jeżeli w metodzie zastosowano odczynnik neutralizujący na bazie wapna, podczas gdy produktem innych instalacji (suchych i półsuchych) są odpady przeznaczone na składowiska.

 

Mokre instalacje odsiarczania spalin

Rozwiązania oferowane przez Control Process S.A. umożliwiają zastosowanie w instalacjach mokrego odsiarczania spalin następujące rodzaje sorbentów:

 • sorbenty na bazie wapnia:
  - węglan wapnia – CaCO3
  - tlenek wapnia – CaO
  - wodorotlenek wapnia – Ca(OH)2

  - dolomit – CaCO3·MgCO3
 • sorbenty oparte na potasie, magnezie i sodzie:
  - tlenek magnezu i wodorotlenek – MgO and Mg(OH)2
  - soda - NaOH
  - amoniakalny węglan sodu - Na2CO3
  - wodorowęglan sodu - NaHCO3
  - siarczyn potasu – K2SO3
 • amoniak
 • woda morska (węglan magnezu, zawarty w tego typu wodzie – MgCO3)

Instalacje mokrego odsiarczania spalin wymagają budowy instalacji oczyszczania wody oddzielonej od produktów odsiarczania (konieczność ta nie występuje dla innych metod).

 

Półsuche instalacje odsiarczania spalin

Półsuche instalacje odsiarczania spalin zazwyczaj wykorzystują sorbent oparty na tlenku wapnia lub wodorotlenku wapnia (wapno hydratyzowane jest bardziej reaktywne) proces ten nie wymaga zabudowy instalacji oczyszczania wody, lecz wytwarza produkty, które muszą być utylizowane (najczęściej poprzez składowanie). Control Process S.A. oferuje półsuche instalacje odsiarczania spalin o skuteczności  <98%.

 

Suche instalacje odsiarczania spalin

Są to najprostsze i najbardziej ekonomiczne instalacji do odsiarczania spalin. Nie wymagają one specjalnych rozbudowanych elementów, ze względu na to, iż wtrysk sorbentu (na bazie wapnia lub sodu) ma miejsce bezpośrednio w kotle lub w przypadku iniekcji w średnich temperaturach w "zwężce Venturiego" reaktora. Skuteczność tej metody jest bardzo zróżnicowana, zależy od warunków procesu i reagenta użytego do reakcji, jednak nie przekracza ona 50%.

Odpylanie spalin
Odsiarczanie spalin
Odazotowanie spalin
Do górymore