Ropa i gaz

Ropa i gaz

Grupa Control Process jest liderem w dziedzinie Generalnego Wykonawstwa obiektów dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Firma od początku swojej działalności jest silnie związana z sektorem naftowym i gazowniczym, świadcząc kompleksowe usługi dla operatorów infrastruktury do wydobycia i przesyłu węglowodorów, a także dla inwestorów prywatnych. Spółka posiada szereg zrealizowanych inwestycji w całym kraju, we wszystkich obszarach sektora: wydobycie, przetwarzanie, przesył i magazynowanie węglowodorów.

Control Process oferuje realizacje w systemie pod-klucz następujące typy obiektów:

  • kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej,
  • podziemne magazyny gazu ziemnego,
  • tłocznie gazu ziemnego,
  • stacje i węzły rozdzielcze gazu,
  • strefy przyodwiertowe,
  • gazociągi przesyłowe,
  • instalacje do przetwarzania i uzdatniania paliw płynnych i gazowych.
Do górymore