Video

Zakład Zagosporadowania Odpadów w LulkowieZobacz

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej WoliZobacz

Turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy elektrycznej około 50 MW w TAURON Ciepło S.A.Zobacz

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w OlsztynieZobacz

Kotłownia gazowo - olejowa 114 MWt KatowiceZobacz

Wyspa kotłowa 2x150t/h w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEHZobacz
Do górymore