Rynek międzynarodowy

Rynek międzynarodowy

Spółki z Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS od ponad 25 lat uczestniczą w realizacji kluczowych dla społeczeństwa inwestycji w następujących sektorach gospodarki:

 • Ropa naftowa i gaz ziemny
 • Ochrona środowiska
 • Energetyka
 • Przemysł i infrastruktura

Oferowane przez Grupę Kapitałową usługi to głównie realizacja kompletnych obiektów i linii technologicznych w modelu EPC (Engineering, Procurement, Construction), świadczenie usług inżynieryjnych i wykonawstwo specjalistycznych prac w ramach inwestycji o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Klientami CONTROL PROCESS są zarówno podmioty publiczne jak i inwestorzy prywatni.
Realizując długofalową strategię, CONTROL PROCESS osiąga trwały wzrost oparty przede wszystkim o rozwój organiczny, uzupełniany o akwizycję w obszarze nowych kompetencji o wysokim stopniu specjalizacji. Taka strategia umożliwiła stworzenie elastycznej organizacji działającej z powodzeniem na rynkach międzynarodowych.

Grupa Kapitałowa CONTROL PROCESS opiera swoje działania na zasadach zrównoważonego rozwoju. W każdym kraju gdzie CONTROL PROCESS prowadzi projekty, są one realizowane w oparciu o poszanowanie lokalnych społeczności, ich tradycji i kultury, troskę o bezpieczeństwo środowiska naturalnego oraz z dotrzymaniem najwyższych standardów etyki biznesu. CONTROL PROCESS dąży do współpracy z lokalnymi podwykonawcami oraz zatrudnia kadrę kontraktową z lokalnego rynku, tworząc miejsca pracy oraz jednocześnie pozwalając zdobyć nowe kompetencje, wartościowe doświadczenia i know-how.

CONTROL PROCESS prowadzi swoje międzynarodowe działania koncentrując się na następujących rynkach:

Europa Środkowo-Wschodnia
 • Austria
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Estonia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Polska
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Serbia
 • Ukraina
 • Węgry
 
Europa Zachodnia
 • Wielka Brytania
 • Niemcy
 
Afryka
 • Algieria
 • Egipt
 • RPA
 • Maroko
 • Nigeria
 • Senegal
 • Gwinea
 
Azja Środkowa
 • Turkmenistan
 • Kazachstan
 • Iran
 • Arabia Saudyjska
 
Ameryka Północna
 • USA
Polska
Rynek
międzynarodowy
Do górymore