CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Miarą sukcesu w biznesie nie mogą być wyłącznie wyniki finansowe i pozycja na rynku.

Spółka Control Process S.A. jest zaangażowana we wspieranie lokalnej społeczności, szczególnie orientując się na umożliwianie rozwijania aktywności fizycznej poprzez sponsorowanie inicjatyw sportowych. Firma od wielu lat jest sponsorem tarnowskich klubów i stowarzyszeń sportowych, finansując przez ten czas różne dziedziny sportu – piłkę nożną, żużel, piłkę ręczna, koszykówkę. Poza działalnością na rzecz propagacji sportu Control Process jest również darczyńcą wielu inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym i charytatywnym. Znakomita większość działań tego typu prowadzona jest bez rozgłosu i z poszanowaniem anonimowości potrzebujących. Z działań o charakterze usystematyzowanym, warto wspomnieć, iż spółka Control Process S.A. została mianowana oficjalnym partnerem fundacji Kromka Chleba w budowie Hospicjum Via Spei w Tarnowie.
 
Control Process S.A. jest zorientowana na ludzi którzy zawsze stanowią prawdziwą wartość każdej organizacji biznesowej. Zapewniając warunki do rozwoju poprzez ułatwianie podjęcia nauki na wyższych uczelniach, zwiększanie posiadanych kompetencji poprzez kursy i szkoleniach oraz zapewniając komfortowe warunki pracy, spółka umożliwia realizacje zawodową swoim pracownikom. Poza kwestiami odnoszącymi się do pracy zawodowej, ważna dla nas jest właściwa atmosfera w pracy o którą dbamy organizując czas wolny naszym pracownikom, w formie zajęć sportowych, wyjazdów i spotkań integracyjnych.
 
Dbałość o środowisko było wpisane w model prowadzonej przez Control Process S.A. działalności od samego początku jej funkcjonowania. Poszanowanie zasobów środowiska naturalnego było zawsze szczególnym kryterium którym kierowała się spółka, zarówno przy wyborze wdrażanych technologii, jak podczas kwalifikacji podwykonawców, co ma szczególne znaczenie ze względu na duże zaangażowanie spółki w newralgiczne dla środowiska branże przemysłu, jakimi są wydobycie, transport oraz magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
 
 
 
Sponsorowana przez Control Process drużyna żużlowa Unia Tarnów Control Process jest jednym z partnerów budowy hospicjum Via Spei przez Fundację Kromka Chleba Sponsorowana przez Control Process drużyna żużlowa Unia Tarnów Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Piknik rodzinny pracowników Grupy Kapitałowej Control Process Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa
Do górymore