Projekt

photo

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i realizacja przebudowy i rozbudowy ciągu osadowego oczyszczalni ścieków w Jarocinie. Wynikiem realizacji  konceptu będzie wdrożenie nowatorskich na polskim rynku technologii przetwarzania osadów własnych i dowożonych i dostosowanie oczyszczalni do aktualnych wymagań prawa polskiego i dyrektyw unijnych; możliwość  odzysku substancji nawozowych: fosforu, azotu oraz biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W wyniku modernizacji nastąpią także możliwości techniczne dalszej rozbudowy o instalacje suszenia osadów.

Częścią projektu jest rozruch i w tym okresie należy potwierdzić prawidłowe działanie poszczególnych węzłów technologicznych i wszystkich instalacji będących przedmiotem projektu, przejęcie do przetwarzania pełnej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz powstających na oczyszczalni osadów wraz z osiągnięciem prawidłowych parametrów.

Końcowym etapem przedsięwzięcia jest świadczeniu usług – zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania -  w zakresie zapewnienia obsługi i utrzymania ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Cielczy.

Zakończenie kontraktu zawartego pomiędzy Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Jarocinie jest planowane na rok 2021.

Wartość Projektu to około 115 miliów złotych.

 

Informacje

Nazwa projektu Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie
Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Klient Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Okres projektu 2018-2021
prev next
Do górymore