Projekt

photo

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu.  Kluczowym elementem rozbudowy oczyszczalni ścieków jest dostawa technologii hydrolizy termicznej osadu. Powyższa technologia przyczyni się do znaczącej redukcji  ilości osadu z 8 tys. ton/rok do 1.25 tys. ton/rok. Zakres obejmuje ponadto: instalacje AKPiA oraz roboty konstrukcyjno-budowlane w tym: komory fermentacyjne, komory biologiczne, osadniki wstępne, rurociągi technologiczne.

 

Informacje

Nazwa projektu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu
Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Klient Gmina Miasto Łowicz
Okres projektu 2017-2020
Do górymore