Informacja prasowe

Uroczyste podpisanie umowy na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy

2018-06-12
Uroczyste podpisanie umowy na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy

W dniu 11 czerwca 2018 roku, Generalny Wykonawca, spółka Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Control Process S.A., podpisała umowę na Modernizację i Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Cielczy

Ze strony inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie umowę podpisali: Prezes PWiK – Pan Remigiusz Nowowiejski i Wiceprezes – Pani Elżbieta Kostka. W imieniu Control Process podpis złożył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Tomasz Wiatr.

Inwestycja warta około 115 mln zł obejmuje zaprojektowanie oraz realizację przebudowy i rozbudowy ciągu osadowego oczyszczalni ścieków w Jarocinie, rozruch oraz potwierdzenie prawidłowego działania węzłów technologicznych i instalacji oraz świadczenie usług obsługi i utrzymania ciągu technologicznego oczyszczalni.

Wynikiem realizacji projektu będzie wdrożenie nowatorskich na polskim rynku technologii przetwarzania osadów własnych i dowożonych z dostosowaniem oczyszczalni do aktualnych wymagań prawa polskiego i dyrektyw unijnych oraz możliwością odzysku substancji nawozowych i możliwości techniczne dalszej rozbudowy o instalacje suszenia osadów.

Zakończenie kontraktu zawartego pomiędzy Control Process EPC Environmental Protection 3, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Jarocinie jest planowane na rok 2021.

Powrót
Do górymore