Informacja prasowe

Control Process podpisał kontrakt na Zakład Unieszkodliwania Odpadów w Olsztynie

2013-07-11 ZGOK w Olsztynie
Control Process podpisał kontrakt na Zakład Unieszkodliwania Odpadów w Olsztynie

W dniu 11 lipca 2013 r. podpisano umowę pomiędzy Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna, a wykonawcą Konsorcjum CONTROL PROCESS S.A. z Krakowa oraz VAUCHE S.A., z Sedan we Francji, na realizację dwóch kontraktów: "Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych" oraz "Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK". Wartość umowy opiewa na 157 071 000 zł brutto. Czas przewidziany na prowadzenie prac to 24 miesiące.

    W ramach realizacji Kontraktu nr 1 "Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie", przewidziano zaprojektowanie i budowę następujących elementów:

  • Instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok 95 000 Mg/rok,
  • Instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,
  • Magazynu odpadów niebezpiecznych,
  • Linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych o przepustowości ok 16 000 Mg/rok.

W ramach realizacji Kontraktu 2 "Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK", przewidziano zaprojektowanie i budowę drogi dojazdowej, łączącej Zakład z ulicą Lubelską.

Zasadniczym celem inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja Projektu gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania. Budowa specjalistycznego zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach w tym redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Realizacja inwestycji zatem przyczyni się do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej.

Inwestycje stanowią wsparcie głównego celu rozwojowego regionu poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Żródło: http://www.zgok.olsztyn.pl/

Powrót
Do górymore