Spółki grupy CP

logo

Biuro Projektów Nafta-Gaz Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka zostało założona w 1960 roku jako Oddział Projektowania Kopalnictwa Naftowego jako przedsiębiorstwo państwowe. W roku 1996 przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i od tego czasu funkcjonuje jako Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o. Spółka specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, jak również pełnieniu nadzorów autorskich oraz występowaniu w roli inżyniera projektu podczas realizacji inwestycji.

Świadczony zakres usług obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowych,
 • opracowanie koncepcji programowo–przestrzennych,
 • opracowanie projektów technologicznych oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż,
 • opracowanie dokumentacji dla dopuszczeń UDT i jednostek notyfikowanych,
 • wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
 • bezpośrednią kompletację oraz dostawę urządzeń i aparatów,
 • opracowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji oraz pełnienie obowiązków inżyniera projektu.
www.bpng.jaslo.pl
logo

Control Process Wrocław Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka została założona w 2004 roku. Oferując ona kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa zadań inwestycyjnych, modernizacji istniejących obiektów, a także zapewniania specjalistycznego serwisu w branżach:

 • naftowej i gazowniczej,
 • sterowania i automatyki,
 • elektroenergetycznej,
 • oraz wsparcie logistyczne  i zaopatrzeniowe dla działów utrzymania ruchu przedsiębiorstw przemysłowych.
Do górymore