Informacja prasowe

Podpisanie umowy na modernizację części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

2018-04-13
Podpisanie umowy na modernizację części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach miało miejsce uroczyste podpisanie Kontraktu pomiędzy Inwestorem, a spółką Control Process EPC Environmental Protection 4.

 

W ramach realizacji umowy zostanie przeprowadzona modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach. Modernizacja ma na celu poprawę gospodarki osadowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenie ilości osadów, których zagospodarowanie stanowi jeden z głównych składników kosztów eksploatacyjnych.

W wyniku przewidzianych w projekcie technologii i zastosowanych urządzeń (w tym m.in. wirówki) dojdzie do zmniejszenia ilości osadów, powstających na oczyszczalni. Drugim istotnym elementem jest zabudowanie agregatu kogeneracyjnego, który w wyniku spalania biogazu (pozyskiwanego poprzez fermentację w zbiornikach ZKF) będzie produkował energię elektryczną jak również ciepło technologiczne. Oba elementy będą wykorzystywane na potrzeby własne oczyszczalni, co również wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Zakończenie Kontraktu zawartego pomiędzy Control Process EPC Environmental Protection 4 Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. planowane jest do dnia 30 listopada 2019 r.

Wartość projektu wynosi ponad 22 mln zł brutto.

Powrót
Do górymore