Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Control Process specjalizuje się w realizacji zadań obejmujących budowę i rozbudowę obiektów służących ochronie zasobów środowiska naturalnego. Realizujemy inwestycje służące ochronie zasobów wodnych, zagospodarowania odpadów stałych, a także odzyskiwaniu surowców i energii z odpadów. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami  inwestorów budujemy nowe obiekty bądź modernizujemy już istniejące. Z naszych usług korzystają podmioty zależne jednostek administracji lokalnej i centralnej, związki gmin, a także inwestorzy prywatni.

Control Process oferuje realizacje w systemie pod-klucz następujące typy obiektów dla sektora ochrony środowiska:

  • oczyszczalnie ścieków,
  • stacje uzdatniania wody,
  • przepompownie,
  • suszarnie osadów,
  • zakłady zagospodarowania odpadami,
  • kwatery i składowiska odpadów,
  • zakłady utylizacji odpadów i osadów,
  • instalacje do metanizacji i produkcji biogazu.

Do górymore