Projekt

photo

Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo

W ramach realizacji niniejszego Kontraktu wybudowana zostanie stacja przeładunkowa odpadów, spełniająca wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z infrastrukturą wspomagającą program selektywnej zbiórki, tj. m.in. punkt gromadzenia odpadów problemowych, plac kompostowania odpadów zielonych czy zbiornik odcieków technologicznych.

Informacje

Nazwa projektu Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo
Typ projektu Zakład przetwarzania odpadów
Klient Urbis Sp. z o.o.
Okres projektu 2014-2015
prev next
Do górymore