Projekt

photo

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

W ramach inwestycji zostanie wybudowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w skład której wchodzić będzie m.in. sortownia, instalacja do kompostowania odpadów oraz linia do produkcji paliwa alternatywnego.

Kliknij

Informacje

Nazwa projektu Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
Typ projektu Zakład przetwarzania odpadów
Klient Urbis Sp. z o.o.
Okres projektu 2013-2015
Dane techniczne

Przepustowość sortowni:           56 000 Mg/r

Wydajność kompostowni:           28 000 Mg/r

Produkcja paliwa alternatywnego: 8 500 Mg/r

prev next
Do górymore