Projekt

photo

Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV

Rozbudowa rozdzielni 400 kV w SE 220/110 kV Piła Krzewina odbywać się będzie w 5 etapach. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400 kV. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt wykonawczy dla etapu I oraz projekt budowlany dla całości budowy rozdzielni 400 kV (tj. dla etapu I, II, III, IV i V). Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany „metoda kompleksową”.

Informacje

Nazwa projektu Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV
Typ projektu Stacje elektroenergetyczne
Klient Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Okres projektu 2016-2020
prev next
Do górymore