Informacja prasowe

Otwarcie kopalni ropy i gazu PGNiG w Lubiatowie

2013-07-29 PGNiG S.A.
Otwarcie kopalni ropy i gazu PGNiG w Lubiatowie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oficjalnie otworzyło 29 lipca 2013 roku  kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów. Jest to największa inwestycja w branży wydobywczej w Polsce w ciągu ostatnich lat. W tym ważnym wydarzeniu  dla PGNiG, ale i polskiej gospodarki, wziął udział Pan Donald Tusk, Premier RP oraz Pan Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

PGNiG, dzięki pracy kopalni Lubiatów, zwiększy krajowe wydobycie ropy naftowej i kondensatu z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 800 tys. ton rocznie. Wydobywany przy okazji eksploatacji ropy naftowej gaz ziemny (rocznie ok. 100 mln m sześc.) będzie wykorzystany m.in. do zasilania elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, a także elektrociepłowni działającej na potrzeby  kopalni. Zagospodarowanie złóż Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG) jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG SA oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG) należą do największych w Polsce. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej z tych złóż wynoszą ok. 7,25 mln ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m3.

Inwestycja zwana „Projektem LMG" obejmuje zagospodarowanie gazu ziemnego i ropy naftowej z 14 odwiertów. W ramach inwestycji zagospodarowano odwierty na złożach ropy i gazu, a także wybudowano instalacje przyodwiertowe, rurociągi kopalniane łączące poszczególne odwierty z Ośrodkiem Centralnym Lubiatów oraz rurociągi do terminalu ekspedycyjnego Wierzbno. Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Projektując ją zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i systemy nadzorujące, które znacznie przewyższają wymogi środowiskowe. Należą do nich np.: wysokosprawna instalacja odsiarczania gazu, automatyczny  system detekcji wycieku na rurociągach przesyłowych, system monitoringu powietrza oraz zastosowanie na strefach flar z zamkniętą komorą spalania.

Kopalnia i odwierty znajdują się na terenie dwóch gmin - Drezdenko (Lubuskie) i Międzychód (Wielkopolska). Dla obu samorządów uruchomienie inwestycji PGNiG na ich terenie, oznacza istotne wpływy do budżetów gmin z tytułu podatków oraz opłat eksploatacyjnych. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła też utworzenie około 100 nowych miejsc pracy.

Generalnym Wykonawcą inwestycji było konsorcjum w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a., Thermodesign Engineering Ltd. Wartość inwestycji to 1,7 mld zł brutto, natomiast całkowita wartość prac firmy Control Process S.A. przy "Projekcie LMG" wyniósł ponad 211 mln zł netto.

Żródło: http://www.pgnig.pl/pgnig/com/8387?r%2Cnews%2CpageNumber=0&r%2Cnews%2CdateTo=&r%2Cnews%2CdateFrom=&r%2Cnews%2CnewsId=54505

 

Powrót
Do górymore