Informacja prasowe

Podpisanie umowy na dostawę i zabudowę instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko

2021-04-23
Podpisanie umowy na  dostawę i zabudowę instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko

W dniu 21.04.2021 roku spółka z Grupy CONTROL PROCESS S.A. podpisała umowę z PGNiG S.A. jako Generalny Realizator Inwestycji „pod klucz” dla zadania pn.: „ Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan- Brońsko”.

Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa na terenie zlokalizowanym obok Kościan - Brońsko czterech fabrycznie nowych, kompletnie wyposażonych Zestawów Sprężających gaz ziemny wraz z wszelkimi układami , urządzeniami i aparatami pomocniczymi, przystosowanych w pełnym zakresie do pracy w trybie automatycznym z możliwością ręcznego sterowania. Zestawy Sprężające przeznaczone będą do podnoszenia ciśnienia gazu ziemnego w celu przetłoczenia go do rurociągu zdawczego pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Zabudowa instalacji sprężania gazu na terenie OC Kościan, umożliwi podnoszenie ciśnienia gazu do wartości wymaganej w punkcie zdania do systemu przesyłowego.

 

Wartość inwestycji to ponad 135 mln zł.

Termin realizacji inwestycji został wyznaczony na koniec  lipca 2023 roku.

Powrót
Do górymore