Informacja prasowe

Umowa na rozbudowę stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV

2015-12-30
Umowa na rozbudowę stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV

W dniu dzisiejszym Control Process S.A. podpisała Umowę na realizację zadania pn.: "Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV". To pierwsza tak duża inwestycja w ramach stacji elektroenergetycznych, która będzie realizowana przez Spółkę Control Process. 

Zadanie obejmuje wykonanie wszelkich prac budowlano – montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Termin wykonania zamówienia: 42 miesiące od daty zawarcia umowy.

Powrót
Do górymore