Informacja prasowe

Modernizacja AKPiA stacji ciepłowniczych na blokach nr 3 i 5

2014-05-02
Modernizacja AKPiA stacji ciepłowniczych na blokach nr 3 i 5

Spółka Control Process S.A. podpisała umowę z EDF Polska Sp. z o.o. oddział Rybnik na realizację zadania: „Modernizacja układów AKPiA stacji ciepłowniczych na blokach nr 3 i 5 w EDF Polska S.A. oddział Rybnik”.

Zakres modernizacji stacji ciepłowniczych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, instalacji elektrycznej, modernizację istniejącej aparatury pomiarowej oraz układów sterowania napędami (pompy, zasuwy odcinające, zawory regulacyjne) pod kątem współpracy z nowym sterownikiem PLC. Zadanie obejmuje również uruchomienie instalacji, wykonanie protokołów pomiarowych i odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej.

Powrót
Do górymore