Projekt

photo

Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD

Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu  o kubaturze brutto 11 850 m³ i wysokości 12 m. W planowanym obiekcie przewiduje się pełny zakres instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, automatykę HVAC, BMS/ERMS, ppoż, LAN. W ramach inwestycji powstanie nowa elektryczna podstacja transformatorowa; zostanie zainstalowany generator prądotwórczy, oraz agregat chłodniczy. Przewidziano budowę pomieszczenia na gazy techniczne. Przebudowana zostanie również infrastruktura drogowa oraz powstanie plac manewrowy i miejsca postojowe.

W skład inwestycji wchodzi dostarczenie wyposażeni a technologicznego pracowni -  w tym bunkier cyklotronu , Linia ¹²³, Linia SPECT, Linia PET, Linia Metalic, Linia R&D oraz dostawa i zainstalowanie cyklotronu – urządzenia służącego do przyśpieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deutronów do energii 15 MeV.

Projekt zostanie zakończony wraz z Uzyskaniem  prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.

Zakończenie Kontraktu zawartego pomiędzy CP OK2, a Narodowym Centrum Badań Jądrowych jest planowane na koniec roku 2020.

Wartość projektu to ponad 117 milionów zł.

Informacje

Nazwa projektu Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD
Typ projektu Centrum Badawcze
Klient Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek radioizotopów POLATOM
Okres projektu 2017 - 2023
Dane techniczne

 

prev next
Do górymore