Informacja prasowe

Uroczyste podpisanie umowy na budowę CERAD

2017-12-14
Uroczyste podpisanie umowy na budowę CERAD

Dnia 12 grudnia 2017 roku, w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku uroczyście podpisano umowę pomiędzy Inwestorem NCBJ oraz Generalnym Wykonawcą spółką CP OK2 należącą do grupy kapitałowej Control Process.

Podpisana Umowa dotyczy realizacji inwestycji pod nazwą:. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD.

Ze strony Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisy złożyli: dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ OR POLATOM dr inż. Dariusz Socha; oraz ze strony CP OK2 - Wiceprezes CP OK2 Pan Tomasz Wiatr.

Inwestycja, warta ponad 117 milionów zł obejmuje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej powyżej 2500 m² wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie  przewiduje również dostarczenie oraz zainstalowanie cyklotronu oraz wyposażenie laboratoriów. Inwestycja ma służyć rozwinięciu zakresu prowadzonych w ośrodku prac polegających na nadawaniu izotopom promieniotwórczym użytkowych form do postaci źródeł promieniotwórczych (w tym produkcję radiofarmaceutyków) mających szerokie zastosowanie w medycynie.

Rozpoczęcie prac nad tak ważnym dla NCBJ projektem przewidywane jest na kwiecień 2017, natomiast zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec roku 2020.
Powrót
Do górymore