Informacja prasowe

Podpisanie umowy na budowę CERAD

2018-12-14
Podpisanie umowy na budowę CERAD

W siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, w dniu 12 grudnia 2018 roku dr hab. Krzysztof Kurek wraz z Panem dr inż. Dariuszem Socha podpisali umowę na realizację obiektu pod nazwą CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie ze spółką CP OK2 Sp. z o.o. z Krakowa,  należącą do Grupy Kapitałowej Control Process, reprezentowaną przez Pana Tomasza Wiatra

.

Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni (w tym dostawa i zainstalowanie cyklotronu, tj. urządzenia służącego do przyspieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deuteronów do energii 15 MeV). Inwestycja ma służyć rozwinięciu zakresu prowadzonych w ośrodku prac polegających na nadawaniu izotopom promieniotwórczym użytkowych form do postaci źródeł promieniotwórczych (w tym produkcję radiofarmaceutyków) mających szerokie zastosowanie w medycynie.
Powrót
Do górymore