Informacja prasowe

Podpisanie umowy na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu

2017-11-21
Podpisanie umowy na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu

Spółka z Grupy Kapitałowej Control Process podpisała umowę na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu. 

Kluczowym elementem rozbudowy oczyszczalni ścieków jest dostawa technologii hydrolizy termicznej osadu. Powyższa technologia przyczyni się do znaczącej redukcji  ilości osadu z 8 tys. ton/rok do 1.25 tys. ton/rok. Zakres obejmuje ponadto: instalacje AKPiA oraz roboty konstrukcyjno-budowlane w tym: komory fermentacyjne, komory biologiczne, osadniki wstępne, rurociągi technologiczne.

Zakończenie kontraktu zawartego pomiędzy konsorcjum której liderem jest spółka Control Process EPC Environmental Protection 2 Sp. z o.o., a Gminą Miasto Łowicz jest planowane na 7 II 2020.

Wartość projektu to ponad 74,5 mln zł.

Powrót
Do górymore