Informacja prasowe

Kontrakt na przebudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

2017-11-15
Kontrakt na przebudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Spółka z Grupy Kapitałowej Control Process podpisała umowę na przebudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie projektu i wykonanie przebudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

Zakres budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków będzie obejmował obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne dla osiągnięcia przepustowości 10 000 m3/dobę, wymaganych efektów technicznych i technologicznych. Przewidywana jest wymiana urządzeń w istniejącej pompowni ścieków, budowa nowego stopnia oczyszczania mechanicznego ścieków, budowa nowych obiektów części biologicznej oczyszczalni ścieków, osadników wtórnych i trzeciego stopnia doczyszczania ścieków. Wykonane zostaną również stacja dmuchaw, stacja zagęszczania i higienizacji osadu, stacja zlewcza oraz nowy budynek wielofunkcyjny oczyszczalni.

Zakończenie kontraktu zawartego pomiędzy konsorcjum, której liderem jest spółka Control Process EPC Environmental Protection Sp. z o.o. a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole jest planowane na rok 2019.

Wartość projektu to ponad 42 mln zł.

Powrót
Do górymore