Informacja prasowe

Control Process z kontraktem na budowę wyspy kotłowej dla ZW Kraków

2016-10-06
Control Process z kontraktem na budowę wyspy kotłowej dla ZW Kraków

W dniu 16 września 2016r. podpisano umowę między TAMEH Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej a konsorcjum, którego liderem było Control Process  na realizację pierwszego etapu – Budowy kotłów gazowych wraz z gospodarkami pomocniczymi w Zakładach Wytwarzania w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. 

Pierwszy etap prac obejmuje budowę dwóch kotłów gazowych  o wydajności 150 Mg/h pary przegrzanej każdy z nich o ciśnieniu 9MPa i temperaturze 540 stopni C opalanych gazem wielkopiecowym, gazem koksowniczym oraz gazem ziemnym.  Nowo wybudowane kotły będą mogły osiągać wydajności nominalne przy równoczesnym spalaniu gazu wielkopiecowego i gazu ziemnego. Dodatkowo w ramach zadania powstanie instalacja doprowadzająca gaz ziemny z sieci wysokiego ciśnienia oraz stacja redukcyjno-pomiarowa. 
Powrót
Do górymore