Informacja prasowe

Control Process zmodernizuje stację elektroenergetyczną dla TAURON-u

2014-08-28
Control Process zmodernizuje stację elektroenergetyczną dla TAURON-u

W dniu dizisejszym uroczyście została podpisana umowa na zadanie: „Modernizacja stacji GPZ Wygoda” pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A., a spółką Control Process S.A.

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja stacji GPZ Wygoda” obejmująca:

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac związanych z modernizacją stacji GPZ Wygoda, oraz Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac związanych z przyłączeniem Podstacji Trakcyjnej Bochnia, w następującym zakresie:
a) opracowanie projektów wykonawczych i powykonawczych dla każdego zadania oddzielne,
b) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla każdego zadania oddzielnie,
c) wykonanie robót budowlano-montażowych według opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zadania nr 1,
d) wykonanie robót budowlano-montażowych według opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zadania nr 2,
e) demontaż, likwidacja urządzeń istniejącej stacji GPZ Wygoda, dokonanie zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy,
f) wykonanie prób i pomiarów niezbędnych dla zgodnego z przepisami oddania do użytkowania modernizowanej infrastruktury elektroenergetycznej.

Powrót
Do górymore