Ochrona środowiska

Nazwa projektu Inwestor Okres realizacji Typ obiektu
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2017-2018 Oczyszczalnie ścieków
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Gmina Miasto Łowicz 2017-2020 Oczyszczalnie ścieków
Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo Urbis Sp. z o.o. 2014-2015 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 2013-2015 Zakłady Przetwarzania Odpadów
Do górymore